Čo ako obchodník získam službou visual merchandising?

Pozitívnym spôsobom ovplyvňujete nákupné rozhodovanie vášho zákazníka.

  • Zákazník ľahšie lokalizuje žiadaný tovar a tak uspokojí svoje potreby.
  • Robí nakupovanie viac príjemným, priateľským a predáva tovar alebo službu.
  • Vystavuje tovar a služby v dobrom svetle.
  • Obchodník získava tichého a nenápadného predajcu.
  • Informuje o módnych trendoch zvýraznením na strategických miestach.
  • Vzdeláva zákazníkov o produkte/službe efektívnym a kreatívnym spôsobom.
  • Poskytuje informácie o cene, produkte, službách.
  • Vytvára jedinečnosť značky a vzťah zákazník – produkt.
  • Prepojuje marketingové aktivity, trendy, dizajn a produkt.
  • Ale hlavne stimuluje k nákupu.